Όροι χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν στον ιστότοπο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής», ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της διεύθυνσης spaa.panteion.gr/apply. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε χρήση και προστασία της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη (user name) και του κωδικού πρόσβασης (password) που  έχετε επιλέξει για χρήση στην ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται να τα μοιράζεστε ή να τα μεταφέρετε σε τρίτους.  Πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας σχετικά με την ιστοσελίδα, η οποία έρχεται σε γνώση σας, στην ηλεκτρονική διέυθυνση spaa-info@panteion.gr.

Διατηρούμε το δικαίωμα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους/τις υποψήφιους/ες  σχετικά με θέματα που αφορούν τις υποφηφιότητές τους.

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή της αίτησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο spaa-info@panteion.gr ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας που δίνεται στην ιστοσελίδα.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα επιτρέπεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν ευθυνόμαστε αν για οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος.